• dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:12 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 3821563's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 879676003
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:11 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on talibon's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 847830533
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:11 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kudotbmt1's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 764689093
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:10 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 648618806
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:10 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on BlueNet's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 813878162
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:09 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 1607's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 573987509
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:09 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on MinhMinh's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 217687043
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:08 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on ckheo12's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 566239972
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:08 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on lilbadx's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 360819674
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:07 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on WarriorPK's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 600828039
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:07 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on nh0ck3n2b's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 566664133
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:06 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on xike's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 786111664
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:06 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on XjchVang's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 083110909
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:05 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 309386328
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:05 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 790160392
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:04 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 383714488
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:04 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on cuong5189's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 145964890
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:03 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on vietcuong's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 317955555
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:03 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on BOSSHP's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 152379183
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:02 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on boyDj's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 038972417
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:02 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on HoiLamGi's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 861639872
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 1810's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 545033403
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 503264449
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on coffevu's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 550474880
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 246788709
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on 1233's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 002575747
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 363693281
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on koievil1's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 688093920
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on bolaobr's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 368187949
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on qazwsx's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 866451392
More Activity
About dichcc24h7

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
November 2, 1986 (31)

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
0
Gửi mỗi ngày
0
Total Thanks
Total Thanks
0
 • Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết.
Thông tin chung
Hoạt động cuối
10-08-2018 02:19 PM
Ngày tham gia
09-28-2018
Giới thiệu
0