Để mọi người đều có cơ hội tham gia các sự kiện được coi là đã đi vào Huyền Thoại của MU Online đó là 2 sự kiện:
  • Huyết Lâu - Blood Castle
  • Quảng Trường Quỷ - Devil Square

Vé tham gia 2 sự kiện này được bán đầy đủ trong PC SHOP - Lorencia (139-139) SV1

PC-SHOP là shop trong game bán đồ bằng điểm PCPoint
Điểm PCPoint thì bạn sẽ có khi giết quái vật, mỗi loại quái sẽ nhận được số điểm khác nhau.