Bạn cho tôi hỏi một chút về tin này được không vậy