Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Thiên Quốc ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muthienquoc.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Thiên Quốc

Z2S4R3L8F4
L2P6T3S7D6
C3D7Y7A4V2
C4B2G2K2A9
P6T9P2N9A1
A5X9K9J2M4
O9P1X3Q2N8
R4X2K3J3N9
N6O1A2Q9B6
N6C9D8W1M1
K8Y8B2B7X2
G7U3J3A1Z7
J8S7R2I2K2
K4J1Q7W2T9
E3Q3X6M9H8
Z7A3Y4E1S1
D2Z7V9I7Y5
K7M4L3F8R7
T7K7Y8I2X7
B1D4O8S9Y5
G4F6Q5X5H9
H5I2B6H9O7
Z9O9L2Y4C8
F5O8G6P6Z6
V1M6V5O2S9
X8N9K8J5R4
Y9C2O4R3P4
P7T9Y5J2G4
H8M6P6G8L8
J5N7F3U1M6
U3H2V9A9I1
Q3G8J2D2V1
I1B9W4R9U8
N1K4A8Z9K3
T4L6G6R6P2
G1O6P5S1T5
D2X2H1A8J2
W8O5Y6Z4D8
D6O5W1Q1W4
O2N6P8P5D3
C3A5E7U2R8
P9P2C7X4Y6
Y9V5I1T4I6
G2U1Y3M6P3
E3L4P8Y4Z9
R6L2V6F4A8
F6R2A2X2Q6
X2O9X5E8H2
D1J6G7C7G6
I2B9V2E6T4
B9R8A6H9Y5
D1J7R8M6M3
U4I9F5C4X2
T4B5R3H9G7
V6F9E6U9P1
C5P3D7R6D1
C9M1B3B8E2
J1E8D3C3V9
F4W7H5X4K1
Z7B3V4J5P7
J8I5Q4C3P4
K7P7B7N4Y2
A8N6M9Y7V3
L9T8J8H1B8
T6C6S5F4L6
Q2N6A2L2Y6
A2Q6G1E5S9
Y3K1U8W6V9
J6E7G1H8Q3
D1K1N2O2M2
P4D4I8W1T7
S8W8B3K7U4
Y9K6Q8O8U5
U2K1Y3L3J3
Y1F6J2C7M9
I1A7Z6D1Y2
A9Q9P9M4A7
F9U1O2R2D3
O7D4E6H1Y7
Y9E7O2Y3O3
U7L2W7Y8G7
E1D5T1X5E1
I3U9Z9X9V9
B5W4C5Y1M3
Z8X6B9E5R1
C6T8T3V6L6
A9B2U6L4T8
F1L6Q6Y7Y8
O4I8F4M9P6
F3R4T9J8R1
H6X9H1X6F3
V3R3S3X6K8
G8V1S1P5D8
N1H5I1V2G9
O9B7X7T2U6
W4X3P6Q1Q8
C8U9N3K1D1
D4P8V5D9K5
G9C4Z1K9N1
I8I2Y5Q1P7
Q3S4A5O9R1
B7L3R3K1P8
I1R7Y4Q3S5
V8D9H5Y5F3
H7M5I6T1F1
T6P2U7M3J1
E1T2P1P3S2
F9R8C5K6A2
D8Y9C1F2X5
A6P7Q8A7H4
T1L6V7T4Q7
I4W5X8S2P3
J6E6H5F4U2
B6X2Z8K1U7
O1N2B6D3C7
G9N8N1D7O9
H4Y9E6V3V8
R1I4J9E7G6
I3R8P5Y9Y2
Y1O8F2G5U7
U3C7M9F7O4
Y5S4N3F6R4
O5K5X3R6I9
J8D2S7Z7L9
P6Z8O4L6G3
K6N8N8L6B3
A6U3B2N8J3
H9R5F7P8X3
E1Q7Z6I2Y4
R7T3A1P4B2
C7E4H5K8M9
N3G2E1X5K9
I9E8M6W6W6
G5I9L9R4B9
I9X6X9K6E9
C3W9E1C6O7
G3Y1Y8J4K9
X4N3I6L6Z6
L1F4C8Y7C7
Z3O8P3G1E9
G1A5L8M2G6
B1J6D4N2K5
G8B7K1N1G6
Q9C6U3X1S1
Q8Y3H3S2T7
B2G6U8X6M7
N1W6N3A4X6
O2N4L3F1J8
Q8F3L2R4I4
K4C9K7F4Q2
Z7P9C3R7S4
R9X5N8H1T3
Z1Q6H2P3A1
I5G4K9U2N4
O7I2Y3Y4X1
Z3C4I1Y5L2
M7E3M4T6B5
Y9U5G9N6O9
R2M5Q1M5C1
Y1Y8R3C5F9
T5S7H3O2R1
J9B2B3I8H7
Q6Y2V5T4J1
C6Z9N3K8K4
K4O6C8H9O4
C3N5O8Z7T2
K7S3B7K5E1
W3T6H9P9M3
W5V8X5W6S8
G4C4U9N5L4
Y6Z8G7H6V1
X8S5G9Z6M6
X2B2W4C1A2
W3N2Y7X5W1
Q4M7X7W9H1
C6C2X4N7E6
K4K5D6R1B8
S1C5E5E2S8
G2L7O9R8T8
H6K2G2T2V5
U4L5R5F8C2
Z5L9Q1S6K3
F3V5G1P7L6
F5N5I7E1P4
Z7E6Y3D3R3
O9R2X6L8H3
E5E7T5B7I1
Q1I5B3M3R6
R5F9G7E5O1
L3H6B3B9Q8
L7O1N6Q4I4
G7O9F2M3B5
C9B7F8C4C9
E1M6K9Y5L5
Q2A4R4U1B8
P9C1W1B4T6
N4G7A9Q5H7
V5P5D8M6G9
J9O1M8A1T6
C7N8F2S8A9
C3D1U4I9H5
P5K6K2B5L1
Y4R6Q6W8S5
V8H1X9L9J6
J8L8A7G6C9
T9P9H2J6Z3
I5T7E3F5X3
P1W1F7F5Q4
K9S2C5A3G6
P8J8H7H6P5
Q3F8A2X3N5
A3X6V4E7V7
Y3Z4U2A5E4
W7I6U4E9J5
T3M7S9I6A2
Y6U4V9N5V5
X7J6I6N1Z8
Y6O2I8P7N4
U7D1D4L3K3
G7R7D1Z6N7
F8H4F5K8S2
O4Y6V4N2C7
H5I7E9Y8S2
X4O8P1O3T1
G1T8L5I2P9
N7Q5F1U5H8
W4O1Y1Q6R4
V2X8Q7A4R1
S8T1N9D5B7
Z2U3Q8G2F1
K3J8V7D2H9
U4J2N4G4P7
X9U6R8K8G8
S8S1F2B5R9
A5L1Q8H6L7
E3C4C4G8Y9
Z4T3G4K3G8
G8T2T4U8H5
Y1A1F5W6W1
C8K1Z9P5S4
O3O6H9O9H2
N4K9A2G7R6
K5R2D6Q1W8
A4Z5U6D3D4
L4E3O2I5X5
P8A7G9M8T6
Y6B2I1B3V2
Q8E7Q9A1P9
R2I2X6D9M9
D4W3K4S8I8
A5O7I1D9A9
O4G8Y1V6X1
E5J6P8M4J9
R4Z1Q6V4C6
Y1H9V2K2I4
H8K9H9Y5H5
T7C4G7R7M8
V4J6B8K7Z2
D1C1Q8T6J1
V7T7K1V8B5
D9Y1K4K4P8
K6U6Z7R4G8
U2Y2B4O8C5
Q4D8R9L2V4
P9H9J6U1R7
V1M1S8Z6W5
Y5U4E8A6R8
V5T4Y8U8N2
D1W7G2E4L7
Y1J4V8E8F2
B3H4X2C6P6
S7K5T7K9M5
Z2Y9V5V3V3
Y6A6G8N9K6
A9A7S9K8H4
L1X6D6O9F5
F9J8I2M6S4
G4Z8C1S3D4
A4D4G8Y6K9
B7W2L5L8H1
H9V3Y8W6Z4
Q9R6T4U4D4
Y1I7F5K2K8
B7N8S8K3P8
U2F4Z4G6X1
A8P4J9J9T7
Z4P5C3B6K1
F9L6G4F9L9
F2A1Z6J3X4
L7S5Q1Y2G3
K8E1I9E1M4
E9N9I2G7T8
Y9W4D1N8I7
U1Z3K1C7J7
F6I9V6S9A8
Y5M1P1R3X8
F8E4C7R4D7
D8K7H6O6D2
R3C5Q7E8Y4
T4A6R9E5N9
U4V6G1L7U1
K4H5C2Q2T8
B2O7L1E5K7
Y2H5G6W5M3
M4A3E5S9Z7
J6F8L3C3I2
R9W5E1O1V6
W6J5P5J3H6
R1B1Y9B2N8
D6C5X6V2Q7
U3V7O5Q8W9
H8Y7P5P9A8
W6U2R9V1I2
M7X7B8E8N2
E6M7R5J1A4
X9K7T3R7X4
U5S1S2X6P7
D9R9F9R2O1
K8D2N1E7G8
B5N4B8E2H1
A1G2C4I9Z3
G9H9L1Q5U9
F4W4X3H8D9
U6U5Q9I3S5
Z2J9N9X3L7
C3G6O3U9M7
G6X1Z7I2U3
P2I4J3D3S8
D2G1F8D7Z8
E4O2D6G5H8
D2Q8P3G7T9
G8B7H6Q5V1
I1P4O8M6O3
S8U6H1D7G2
B3T3D2D1H7
W1M2B7O8D2
R5R2G4A8Y8
G2R6Y7L7H6
O5N3S8Z5Q8
I2F8E1R6M7
O1Q8N2J9P4
C4M1F4S1V7
X7G6E2K7V1
Z2L3A7T8Y9
W7U4L1I7I5
M1Y3I1Y4W1
S6L4J9O5V3
H4J9T9R1Y5
K5A1L5C3J8
J9O6D6L4Z9
F5G6I5K5J5
Z8J8P6S9J2
G8L2K7H6T9
L4N5O1M8O1
L8Q7P1W1X2
L6M3M2V2F1
P7S2D8Q6Z6
J3R3S2S7N6
E5P2C8O9C4
K5I7S4Z4C1
W6G8T9U2T4
A9T1Q5P8C7
X8A7Z4T8I5
V9B6S6B1W1
N6G6T3D7J2
M6D5L5T4I5
Z7Y6T9X5K8
Y9K8K6V9A7
K6S4A6G4M1
S1H8Y4X9P3