Cuối cùng thì sự kiện Đua Top THÁNG 7 đã đến hồi kết thúc và BQT rất vui mừng được thông báo những nhân vật thắng cuộc sau đây:


Click image for larger version. 

Name:	thienquoc.jpg 
Views:	114 
Size:	31.5 KB 
ID:	1083


Các bạn sẽ nhận được giải thưởng như sau:


TOP
Giải thưởng
TOP 1 1 Wing3 +11 +Full EX +Luck +Op28 ( Theo Chủng tộc)
Top 2 1 Wing 3 +10 + 2 dòng EX +Luck +Op20
Top 3 200.000 VND tiền trong tài khoản game.
4 - 5 100.000 VND tiền trong tài khoản game.

Chú ý:


  • Để nhận thưởng vui lòng chat trực tiếp với GM qua chức năng vChat để chọn đồ muốn nhận theo chủng tộc.
  • Tiền thưởng tài khoản game sẽ được chuyển ngay khi có thông báo này.