Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Thiên Quốc ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muthienquoc.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Thiên Quốc

Z5J5U1F8J8
S5Q1H3B5X5
H7I6I2W6Q6
I6N6O4H4U2
H2H7H7J6I7
E1R7K9A7M9
J1E7S8G1J6
J9A1W4F8F8
B4C8Y4X1B4
C7Q3D3Q5S2
H3I8B9S6V6
P4H5P6R9M9
G3W2Z9D1V7
L3R2O6P3Z1
B5Z1H6D7K5
O9M6J8G3S9
I4X5D5P5X4
T6R1Y7L6S7
Q4R4Y5N5M6
W1U6O6S9B2
O2F2K8X2T9
W4X9C7M9S7
G6V4Y5E9Y9
Z1H6Z7K2N6
A2G8P7A1F4
T5K7U7M8D8
G4F3J1H8Z9
B3A8P7Z1G1
F9Y2R8G5W2
A3J3L5G8P4
J9T1D6M2C5
B4C3E8R8L6
B1I1W7A2G3
W2G8Y4I9U7
V1W8Y9D5H6
F1Z4B8A6G8
E8M4U4A3D2
L6D8I5Q6F9
W5E2R5J4H5
P9E9Z7S7G3
J7Q4T3M6A1
C3G3P2O2H2
C1E4X9U9G2
N9K9J9O6F4
A4N3O3F5P8
B7C4A1B5S4
H2K7Y1F3N4
O9R8K4Z5A6
W1Y2Q6I1O1
O5U8O3O1W6
B6A1X1J7M6
S3S7L2Z4M2
X6P5P9U3M7
G4T5N8Y8A9
K6O6L3O7G1
E3J8K4W6I3
O1B9V1D1U8
L9G2V8M5F6
I9O5D1D9T3
S4Y2Q8K7N1
I4U9D1J4N7
J6Z2X9N1E7
T1Z9X3R8K3
P5W9A4R6K3
F6J2E3F8G2
W2V2R2N4R1
G6I4K1G1N3
M8N3O4Z7D1
I2N5F6U8R3
U4O6Y5G3P1
T5V7C7H5M9
D7K6M8W2P7
E4F5H5M2V9
P8Q3K9N1I4
A4L3N4D7W7
F5E5E7H8T2
N8Z2V5N1X8
A3M4O5K9C7
U7T4F6W4E7
U1Q4E8T7B5
N9Q7S8C2D4
Z7A1S5D6T8
Q9D9S2D5F1
Y2I1E8R4I9
U4U4S1F5J7
M2Z3O8W8R5
R6L3U6A3H8
M3C9D3S6S7
A1D8W7Z5N7
M9S2D5X4C1
C4W4D8V7B1
A2U5I2F6D5
U6H1D7C5Q3
W5C5B6Q5A8
D5Q6Y2U3S1
K4J5W8J8Y8
N3A4P6M1A7
W4B5R8X4P2
C2X1U5B3M8
W8H7M2E4N5
I8V5H1M9S9
B2B9C4J6D6
M1N6F5B7I8
A2E5Q7Y8T7
V5I7G6O7A6
O1Y6S8Y9M6
Z2H4L4R6W6
Q9T4E9J8Q1
G4U2I3P9O2
D6A3N2B9U7
U5U5L2N9M9
S7M5D6W8O5
I7X6S6M4Y4
N2I2Q7C4B1
E4H1A5M1J7
U8T3G4K7H7
R9K9O8N9C5
V4M3H2C6P6
V6A3X9Y4V8
S6P2Y6M7W1
X6W5G6I1Q3
L9L1O4M8R5
Y7M5M4M2R9
J7W2H4Q9K2
B6H2W6K8H3
S2J8O2Z7K5
L9M2O6E4I3
T6Z8T3Q2B5
U5Q4D9I6A2
Q5D6W8H5W2
T9P4N2H7R1
S5N8S2K4P7
U5J5Q8P9P9
M8E8H2W5B9
M2X9T2N4A2
N1P9M6T7Z2
C4V1P4Y8V8
A5E6W2X4C7
D8H5X3U7C8
C7S5U3O9G9
Y7I2K9U5M8
L9W7Q6L7H2
H1P5Z9P5N9
T3S4E9A8M3
X7O2K9G9X5
R5P5Z5H6K6
L7S9H3L9J6
D2C5X7G9E8
O9D9T5X3R5
U3B9X9T7X9
E1N4I6C4G5
A1Y4M9A5C5
O4W1M2Z6L8
S3Q7D7E1W7
M9W9Y6V2Y3
I4T1D1N8G3
Y7X4D3L5B6
I6Q4X4Y3T7
E5P4D3M5G9
R8G9X1R5I2
E1N5O3C9P9
O3A4T2B6O1
Y7X8V8K1P2
V3F9Y8Y9J4
D6X2M2M3V8
S1B1R1F9G4
P7V7P1V4X1
H3S5A3G6I8
T4J9I2N9K9
Z6H3G1S3J4
T8E9Q7C9F8
Z1E5Q5R2C2
D6G6Q8I6X5
L3A8P5K7D2
N6G5K9D3X5
W9E8T2I7A4
B9M7O5G5O2
B7V4X5A9L5
Z4A5Q9Y2H9
J9I4T4J1A7
A5B8R2C2V4
V9Z7O3V5E8
N3F3N8O7Q2
I9R2A2U4B1
H9A7X7N5T2
H8C6N9V2E2
F8D8Y2F8Y9
R2F7C9N2U2
C5Y9P3K7M3
L3Z6Q7G8N6
A2I2Z5U1M5
T5A6E7Y9H4
N9Y3A2H3Q1
H5A1S2M7H6
C5D3L1D5N1
X9Q7O1W4N6
D2N2G2E5K6
U7N2Z3Z6K4
S7T4U5O3D1
P5Z5R6O3T4
Y6U9N8Z3K6
Z9A7W8V1C5
B8F5S4D8D5
J1N5O9A4B2
C1F1H3K2V7
C9X2Z4D6U6
S6G4K7M2V5
C1C9K3N1H7
P9E8V4P8G5
D2A3E4U7K2
F9E1W5C3O3
Z6K2R9G6L6
S3C6A7J1U1
P5B4K7O2C7
M6Q7K1L6P2
D2P9A7R5P7
Q5H8V3E4B7
E5E4R4P8R5
V1K9K9E5R8
K9C4D8Z6H3
A9J1D6S8A3
L7O5D5W1L6
I3K8Z9U9W5
T4V8F4Q3D2
C4Q7N1T2E4
N4Z8J6E5S4
Z8L9W2F9O6
S3U9Z4R6H4
U5C7T6H3B4
A4H6R8X9H1
D6J5G5W4I6
Y7F6O6L5P2
T4L2F5V8V9
B7I3U6Y1I5
G7S3G9R8P8
J8X5G7S1P3
T4R2U9Q2R2
G7I4R5W7V6
R2C4H1H6Z7
M6T4V9C7N7
L4C7E3W3Z4
O4C8C7B2O3
O7R4W5U2Q6
M6G1M9F7D2
Z5U8H3K5Y2
Z9D3U8N2K4
X2E9A7O3T2
V7S7J5G2G6
R2Z5T1X1T3
A3K9Q7U1X6
N8S7W8I3M5
N9C9Z1Q5W8
E7T7O9D7Y4
K1W3K6X1B8
X4O5U5B8W9
Q8D9X8X6E5
Q5F8T2P4M3
F2M5A1L7F1
Y9X7V6Z4M2
R8M1B5I6U1
Y3F8M7V6X9
O1A3K4Z1A3
I5Z9T6Z9Z3
D7Q9Q5D8K2
J8H6U7A8V7
A2V2N9N8A9
N8Z9P2Z5X6
W9J4Y7Z5V8
P6V1B7N7T6
X9H7W3U5K3
C5T3Y9V1U7
D5H1M1D9O9
N7Z3N6A8H4
W5S3K9P8E2
Z3A9B7C8F7
R5P7A2Z4M8
J4O9H8D6Q3
U5Z8G3W8C6
P8D2O7S1T6
E3K8U3X3K5
A5I7Z8B8T8
V4E9M8I8N6
N1N5X5P5D2
T7Y4G4Q1V4
V1N4D9R4V6
K1S9F4F5X5
C9F6I8Z8V3
A4U4R7V7K1
C1Z2F4D5I4
R6M4E6F5H7
C6W3I8S3I1
C9X7X4M6F4
U2X9Z6I5R8
S2X8D5O3W6
B3G9F5A6H6
W7H4D6I9Q1
E2T7J9W9B8
B3C9R2J8S7
S4K6T8L8M5
C1X7V1F2J5
V2V7I5F4S2
F7P1F2H4B5
Z1Y9M1L5D8
N3J7V3T3Y3
X3W7Q3F2C1
S6A9Y9G4U7
D6P4G8E8S7
C8F2H9S5P2
J4W4Y8J6U6
B2O4C4Y5T1
R7A6Q2T3Q1
R4L7D2L5X3
L2H6W2E7U2
E4T7S9Q4X1
H8U4I7D8Y7
Z7T5N7O7B4
V6W9X5L4X5
M4L6L3G4E2
U5B9G7B3D2
C1K8P2Y7X8
Z3E6W5D9H9
T7Z3U8Z7T8
Q5D2V5E5Y6
Z7N9H5D8X5
E5R9C8A9S3
U1U8I1P1U6
Q4D6T4E9T7
A9N9Z6Q6R9
T9C8T9S3G3
Z4B4X9C6J5
M9E4D8H3T4
H4C8A3C6O8
M6G6P4M7D9
C4G7C4Z5N8
Z2Z4R7B1Y2
I9Y1Y1G9L9
S5A5E3P8S3
W7T2P4Z6S6
V5V6K9Y6Y1
A5E1A6A3X1