Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Thiên QUốc chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.muthienquoc.com/showthread.php?4603

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK ThienMa
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK Longkeng
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK iPhonePlus
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK ThienNhan
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK JokeKing
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK TherMos
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK ProLinh97

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.