Sau đây BQT xin chúc mừng 5 nhân vật đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Ngọc Hỗn Nguyên trong ngân hàng:


  • GaiMotCon
  • Erik
  • ThienNhan
  • TheNext
  • QuayNatSV


Phần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!