Sau đây BQT xin chúc mừng 5 nhân vật đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Ngọc Hỗn Nguyên trong ngân hàng:


  • XminhanhX
  • TheNext
  • MatXac
  • 0164716803
  • BeMin


Phần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!